Menu

Gamtinės dujos - švarios, patogios, konkurencingos

Asmeninis aptarnavimas, konkurencinga kaina

kainos nustatomos atsižvelgiant į klientų poreikius, o taip pat į skirtingų rūšių degalų ir energijos sprendinius.
Klientai gali pasirinkti pirkti dujas indeksuotas biržos kaina arba fiksuotą kainą.

Siųsti užklausą

Marius Kairys
Verslo plėtros vadovas
Marius.kairys@elenger.com
+370 615 59 425

Kintama kaina

  • Dujų biržos kaina + fiksuota tiekėjo marža.
  • Gamtinių dujų biržos kaina keičiasi kas mėnesį
  • Sutaupykite reguliuodami suvartojimą pagal ateitieskainas
  • Žema gamtinių dujų biržos kaina – mažesni mokėjimai, aukšta biržos kaina – didesni mokėjimai

  Siųsti užklausą

Fiksuota kaina

 • Fiksuota kaina visą sutarties galiojimo laiką
 • Kaina gali būti fiksuota 1–3 metams
 • Apsaugo nuo rinkos kainos svyravimų
 • Lengva suplanuoti ilgalaikes išlaidas

Siųsti užklausą

 • „TTF“ kaina, EUR/MWh

 • ICE TTF indekso gamtinių dujų kaina, apskaičiuota kaip praėjusio mėnesio aritmetinė vidutinė dienos gamtinių dujų kaina EUR/MWh.

  Gamtinių dujų privalumai

  Dujos šildymui

  • Aukšta šiluminė vertė ir draugiškumas aplinkai.
  • Pats prieinamiausias energijos šaltinis atsižvelgiant į pradines investicijas ir einamąsias išlaidas.
  • Modernūs dujiniai katilai yra visiškai automatizuoti ir sukurti veikti saugiai bei efektyviai.
  • Jokių kenksmingų degimo likučių – tik anglies dioksidas ir vandens garai.
  • Dujų transportavimas vamzdžiais, o ne sunkvežimiais padeda sumažinti oro taršą.

  Dujos pramonei

  • Gali būti naudojama skirtinguose pramoniniuose procesuose, pvz., stiklo ir statybinių medžiagų pramonėje.
  • Šiluminė vertė yra maždaug 10,5 kWh/m3, o maksimali degimo temperatūra yra aukštesnė nei 2100 °C.
  • Užtikrina lankstų vartojimą.
  • Neturite dujų tinklo? Jei dujų vamzdyno nėra, galime sumontuoti suskystintų gamtinių dujų (SkGD) rezervuarą su dujinės būsenos atstatymo įrenginiu.
  • Leidžia automatizuoti degimo procesus, greitai ir patikimai pasiekia pageidaujamą degimo temperatūrą.

  Dujos transportui

  • Suskystintos gamtinės dujos (SkGD) jūrų transportui ir tarptautiniam gabenimui keliais.
  • Suslėgtos gamtinės dujos (SGD) gabenimui sausuma.
  • ES tikslai: iki 2025 m. SGD degalinės bent kas 150 km ir SkGD degalinės bent kas 400 km.

  Susisiekite su mumis

  Kaip sudaryti dujų pardavimo sutartį?

  • Pasirinkite naują tiekėją iki mėnesio 10-os dienos.
  • „Elenger“ informuos skirstymo sistemos operatorių apie naują tiekėją.
  • Senoji sutartis baigs galioti iki mėnesio pabaigos.
  • Nauja sutartis bus prasidės sekančio mėnesio 1-ą dieną.

  Siųsti užklausą

  Svarbi informacija apie naudotojų pakeitimą vietose, kur tiekiamos dujos

  Kad būtų išvengta nesusipratimų ir netikėtų nuosavybės / naudojimo teisių pokyčių, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

  1. Buvęs nekilnojamo turto (dujų) savininkas / naudotojas ir naujasis savininkas / naudotojas privalo užregistruoti esamus dujų skaitiklio rodmenis;
  2. Perduodant – priimant nekilnojamą turtą, abi šalys privalo užpildyti ir pasirašyti komercinį apskaitos registracijos aktą;
  3. Buvęs savininkas / naudotojas privalo pateikti suderinimo aktą savo tiekėjui, kad nutrauktų dujų tiekimo sutartį ir atsiskaityti už suvartotas dujas;
  4. Naujasis savininkas / naudotojas privalo sudaryti dujų tiekimo sutartį su savo pasirinktu tiekėju.

  Kas pasikeis, kai pasirinksite naują tiekėją?

  Kas įtraukta į gamtinių dujų sąskaitą faktūrą?

 • Darbo laikas 9:00 - 17:00

  +370 615 59 425