Menu

2022 m. 3 ketvirčio gamtinių dujų rinkos apžvalga

Pilnos dujų saugyklos atneša palengvėjimą

 

III ketvirčio kainos labai svyravo

1 pav. Energijos kainos, 2021–2022, „Refinitiv“ 

2022 m. trečiąjį ketvirtį Europos gamtinių dujų orientacinė TTF kaina buvo 171,13 EUR/MWh, tai yra 368 procentais daugiau nei tą patį ketvirtį praėjusiais metais. 2022 m. spalį TTF kaina nusistovėjo ties 202,58 EUR/MWh, o TTF išankstinė kaina artimiausiam mėnesiui, 2022 m. rugpjūčiui, paskutinę trečiojo ketvirčio dieną pasiekė 188,80 EUR/MWh. Išankstinių kainų kreivėje 2023 m. kainos yra vos žemesnės – apie 183 EUR/MWh. Palyginti su antrojo ketvirčio pabaiga, didžiausias kreivės didėjimas buvo nuo 2023 m. balandžio iki 2024 m. kovo mėn., nes rinkos vertino kainas ilgesniam krizės laikotarpiui, besitęsiančiam po artėjančios žiemos.

Trečiasis ketvirtis prasidėjo nuo ryškaus kainų didėjimo, o pirmojo mėnesio TTF indeksas rugpjūčio pabaigoje netgi viršijo 340 EUR/MWh, nes tiekimo situacija toliau blogėjo. Rugsėjį dėl iš esmės didelio saugyklų užpildymo lygio ir mažesnės paklausos perspektyvos kainos mažėjo.

 

Išjungiamas „Nord Stream 1“

2 pav. Dujų srautai iš Rusijos į Europą, 2022, ENTSO-G 

Liepos viduryje rinkos dalyviai laukė, ar „Nord Stream 1“ vėl veiks po planuotų 10 dienų techninės priežiūros darbų. Nors srautai trumpam atsigavo, liepos pabaigoje jie toliau mažėjo. Vis dėlto po dar 3 dienų suplanuotų techninės priežiūros darbų rugsėjo pradžioje srautai neatsistatė. „Gazprom“ kaip to priežastį nurodė turbinos gedimus, taigi pagrindinis dujotiekis visiškai neveikė nuo rugsėjo 2 dienos.

Kai rugsėjo pabaigoje abiejuose „Nord Stream“ dujotiekiuose buvo nustatyta nuotėkių, nerimas dar padidėjo. Seismologai dujotiekiuose aptiko povandeninių sprogimų. Nors šis įvykis nebeturi tiesioginio poveikio srautams, kurie jau anksčiau buvo sumažėję iki nulio, tai sumažina viltį dėl srautų padidėjimo ir padidina nerimą dėl tiekimo ateityje.

Iš kitų dviejų pagrindinių dujotiekių iš Rusijos ir Vakarų Europos Rusijos tiekimas į Lenkiją sustabdytas nuo pavasario, todėl Mallnow taške srautas daugiausia keliauja priešinga kryptimi iš Vokietijos į Lenkiją. Vienintelis likęs gamtinių dujų dujotiekis į Vakarų Europą yra iš Slovakijos per Ukrainos dujotiekį. Šis srautas išlieka stabilus, tačiau siekia apie 400 GWh per dieną, tai yra vos 10 procentų visų 3 500 GWh/d. pajėgumų, kurie didžiąją 2021 m. dalį iš Rusijos tekėjo į Europą.

 

Saugyklų lygis viršija 80 procentų tikslo žiemai dar neprasidėjus

3 pav. Dujos Europos saugyklose, 2017–2022, AGSI+ 

Saugyklos Europoje pildomos sveiku tempu per visą vasarą, nes tai lėmė gausus SGD tiekimas ir noras kuo skubiau užpildyti saugyklas iki žiemos. 2022 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje Europos sandėliuose iš viso laikoma 979 TWh dujų, kas prilygsta maždaug ketvirčiui suvartojimo Europoje prieš prasidedant krizei. Tai sudaro 88 procentus visų pajėgumų ir gerokai viršija ES tikslą iki lapkričio 1 d. pasiekti 80 procentų. Didelis saugyklų lygis yra vienas iš veiksnių, lemiančių tai, jog pastarąjį mėnesį kainos kažkiek mažėja.

Paklausos sumažėjimas padeda subalansuoti dujų rinką

Kitas veiksnys, kažkiek padedantis sumažinti kainas, yra susijęs su paklausa. Palyginti su ankstesniais metais, dėl aukštesnių kainų Šiaurės Vakarų Europoje vartojimas šiemet sumažėjo maždaug 7 procentais. Vis dėlto, kai kuriose šalyse šis sumažėjimas buvo gerokai ryškesnis – siekė iki 50 procentų. Bendra makroekonominė perspektyva yra tokia, kad numatoma recesija, o Europos pirkimo vadybininkų indeksas, parodantis verslo sąlygas 100 balų skalėje, trečiąjį ketvirtį liks žemiau 50 lygio.

Nepaisant to, pasiūlos ir paklausos balansas artėjančią žiemą išliks trapus, o santykinai palankios pasiūlos sąlygos gali greitai pasikeisti. Daug kas priklauso nuo paklausos Azijoje, bendrų ekonominių sąlygų, naujų SGD terminalų paleidimo ir kitų aspektų.


Ši rinkos apžvalga skirta tik informaciniams tikslams. Siekiame surinkti aktualiausius duomenis iš įvairių šaltinių, tačiau analizė neturėtų būti traktuojama kaip patarimas ar laikoma vieninteliu bet kokio veiksmo pagrindu.

Darbo laikas 9:00 - 17:00

+370 665 98 522